Frivillighed

Frivillighed

 

Gentofte Vangede Idrætsforening

Næstformand

I 2012 blev jeg på klubbens generalforsamling valgt til GVI’s bestyrelse, først som anlægsformand og siden som næstformand. I den første tid var arbejdet i GVI præget af mange omvæltninger, men med et dedikeret indsats på tværs af klubben lykkedes at få GVI på ret kurs igen, med gode sportslige resultater en blomstrende ungdomsafdeling og ikke mindst en sund økonomi.

GVI er inde i en rigtig positiv udvikling, og med et medlemstal der balancerer omkring de 1000, stilles der store krav til et ”fit” anlæg for, at kunne understøtte de mange aktiviteter på grønsværen. Det er en stor udfordring, som kræver et tæt og konstruktivt samarbejde mellem klubben og kommunen både på kort sigt og på den lange bane.

I dagligdagen er det selvfølgelig forvalteren, og de mange frivillige der ”passer tingene” og sikrer at ”målene står” som aftalt, så medlemmerne kan koncentrere sig om at spille fodbold, træne og lege. Men bag kulisserne - i bestyrelsen - arbejdes der lige så sten hårdt for at sikre et velfungerende anlæg.

Og der er siden 2012 sket meget på anlægget. Bane 2 blev niveauoprettet i 2013 og nyt rullegræs. I 2014 blev der installeret en ny vandingspumpe til anlægget, og vi fik samtidig en større vandingskanon til pleje af hele græsarealet. I 2015 fik ”græsrødderne en dyb rodbehandling” med en professionel pleje og gødningsplan, så græsset kan klare det høje pres fra de mange fodboldspillere og skolebørn. Materialegården blev renoveret i 2015, hvor også klubhuset fik en ny flot vestvendt terrasse lige ud for Cafeen. Udskiftningen af det slidte hegn omkring banerne i Nymosen trak ud, og strakte sig fra 2015 og ind i 2016 på grund af problemer med den særlige mosebund. Men også det blev færdigt på trods af de mange udfordringer.

Fremadrettet arbejder jeg og resten af bestyrelsen på endnu en kunstgræsbane, så vi bedre kan udnytte vores træningsarealer, både når det regner og i vinterhalvåret. Og vi håber selvfølgelig med at det bliver – en økologisk en af slagsen - så der tages det nødvendige hensyn til vores beliggenhed i Nymosen.

Du kan se GVI's hjemmeside her

GVI
Fodboldbane

 
Vangevenner

Vangedes venner (VV)

Medstifter og tidligere næstformand

Arbejdet med at skabe Vangedes Venner startede tilbage i 2010 hvor vi, en mindre gruppe af ildsjæle, lagde byggestenene til Vangedes Venner. Formålet var og er stadig, at udvikle det kulturelle og folkelige liv i Vangede, med mange forskellige arrangementer og initiativer, hvor vi kan mødes med hinanden på kryds og tværs.

I foråret 2011 stiftede vi så Vangedes Venner, tydeligvis en god ide med opbakning i og omkring Vangede for allerede efter to år var var foreningen vokset til over 500 medlemmer, og efter 5 år rundede vi de magiske 1000 medlemmer! En ”vild målsætning” vi talte om, da vi stiftede foreningen, men ikke rigtig turde tro på tilbage dengang.

Vangedes Venner laver mange ting og sager i tråd med formålet. Et par af de større er fx Vangede Festival i Bygaden og Sankt Hans bål i Nymosen, GentofteNatten og Kultur & Festdage. Derudover grilles der, når vi har fællesspisning, og i weekenden kan man motionere med Vennerne når der gås fællestur i området.

I 2013 fik vi Gentofte Kommunes initiativpris, for det liv der er skabt i Vangede og i september åbnede under biblioteket Café-Café’en der drives af frivillige Vangede Venner – kig ned!

Se mere om Vangedes Venner her


Astronomi i Vangede

Initiativtager til udvikling af  observatoriet på Bakkegårdsskolen

Vangede har kommunens absolut bedste placering til at kigge på stjerner og planeter. Vangede ligger højt, og på toppen af Bakkegårdsskolen har der i rigtig mange år derfor været et observatorium.

I sommeren 2013, efter en total renovering af observatorium-skallen, stod en flot håndbanket og kunstfærdig kobberkuppel færdig og klar til at huse en lige så spektakulær kikkert.

Det første skridt er dermed taget på vej mod et større astronomi-miljø i vores skolevæsen, ikke kun til gavn for Bakkegårdsskolens elever, men for alle vores uddannelsesinstitutioner - grundskolerne, gymnasierne og aftenskolerne. Alle kan få gavn af et sådant instrument, og være med til at gøre universet levende. Det kan være med til at udvide elevernes viden om hvad der er derude af planeter, kometer, hobevis af stjerner og galakser i det dybe rum.

Kikkerten eller kikkerterne – for der er plads til flere – kommer forhåbentlig snart på plads. Men ud over at instrumenter af denne kaliber fremstilles specielt på bestilling, så koster de også mange penge, så vi er nød til at væbne os med tålmodighed, mens der arbejdes med finansieringen.

Artikler fra Villabyerne
Observatorium – Initiativet og fortsættelsen
Observatorium – historien fra begyndelsen

 
Astronomivenner