Om mig

Hvem er jeg?

 

Familiefar

Ægtemand og far til to piger

Jeg er gift med Michala og sammen har vi to piger – det giver masser af liv i hjemmet på Høvænget – med en aktiv og livlig dagligdag fuld af skolegang, teater og drama, sport, legeaftaler, arbejde, venner og ikke mindst frivillighed.

Da jeg er 11 år gammel flytter min familie til Gentofte og jeg vokser op som teenager i Gentofte med Kildeskoven, Kildeskovshallen og Gentofte tennisklub som nærmeste naboer. Min skolegang fortsætter jeg dog på Sankt Annæ Gymnasium, som en del af København drengekor, og det er også derfra jeg senere bliver student.

 
Familiefar

 
Coach

Foreningsmand

Initiativtager og engagement

I min fritid deltager jeg i vores lokale idrætsliv i Gentofte Vangede Idrætsforening, GVI, både som aktiv fodboldspiller, på motionsplan når tiden tillader det, og som næstformand i bestyrelsen.

I 2011 var jeg med til at stifte Vangedes Venner, en borgerforening i lokalområdet der har det formål ”at skabe liv i byen”. Og det har den gjort succesfuldt og med stor opbakning, der er nu over 1000 medlemmer! Sidst men ikke mindst har jeg siden 2012 været lægdommer ved retten i Kongens Lyngby.


Uddannelse og arbejde

Biofysiker og meteorolog

Jeg er uddannet Cand. scient. i biofysik fra Københavns Universitet og har i de sidste 20 år arbejdet i staten ved Danmarks Meteorologiske Institut. Først som ”vejrmand” og siden i en mere specialiseret rolle med rådgivning, salg og udvikling af meteorologiske produkter til danske myndigheder og det kommercielle marked i Danmark og internationalt.

Ved siden af DMI har jeg i 10 år været tilknyttet som lærer og censor i meteorologi ved Søværnets Officersskole. Derudover har jeg været selvstændig erhvervsdrivende, med to mindre virksomheder som nu er afviklet, primært fordi tiden ikke rækker til så mange aktiviteter.

 
Meterolog