Klima

Klima

En grøn kommune

Vi skal  tage klimaudfordringerne alvorligt!

Kommunen skal for sin part benytte klimavenlig teknologi og ikke spilde dyrebare energiressourcer. Men du og jeg har også et ansvar for at ændre vores vaner, så de bliver mere klimavenlige, og ikke fylder atmosfæren unødigt med CO2. Og i denne proces har kommunen en vigtig rolle som initiativtager for os, virksomhederne og kommunen selv.

Tiltag’ene og initiativerne er mange, de spænder over dagligdagens valg mellem bil eller cykel, til store kommunale investeringer der fx giver borgene afgang til fjernvarmenettet.

Heldigvis tager Gentofte ansvar, og vi er allerede godt i gang. Vi har en omfattende klimapolitik og forpligtelser overfor Naturfredningsforeningen og Elsparefonden om at nedbringe CO2-udledningen. Se mere på Gentoftes hjemmeside.

Klima